loading
Kom i kontakt med oss

Vi ser fram emot att höra från dig.

0800 4177277

Tyskland

+43 4245 6201

International

 

Kom i kontakt med oss
EPD
naturplus
THERMOFLOC ångbroms

ÅNGSPÄRR
Skydd för värmeisoleringen.

THERMOFLOC ångbroms är en ångbroms- och lufttätningsduk som skyddar konstruktioner mot fukt. Tack vare den förstärkta armeringen kännetecknas ångspärren av hög draghållfasthet och kan utan problem användas med sprutisoleringsmaterial. Ångspärren används framför allt för vägg- och takkonstruktioner.

THERMOFLOC ångbroms

För tak och väggar

Ångbromsdukar används inomhus både vid ventilerade och ej ventilerade takkonstruktioner och på väggar på träregelkonstruktioner. Genom att använda ångspärren förhindras luftrörelser i konstruktionen och därmed att fukt kan tränga in i värmeisoleringen.

Installation av ångspärren

THERMOFLOC ångbromsdukar fästs fast med häftklammer eller klistras fast på underkonstruktionen, med foliesidan inåt. Vid sprutisolering rekommenderar vi att ångbromsduken läggs på längden. Om monteringen görs på tvären, ska tejpställena täckas över med ett genomgående spjälverk, för att förhindra att tejpen lossnar på grund av spruttrycket.